Orkest

De stad en haar orkest

Er worden veel orkesten opgedoekt, er wordt zelden een nieuw orkest opgericht. Toch is er nu de Nieuwe Philharmonie Utrecht. Dat heeft alles te maken met Utrecht. De ambitie van stad en regio is om sterk in te zetten op kunst en cultuur.Maar de vierde stad en regio van Nederland had geen eigen orkest. Terwijl er wel een prachtig muziekcentrum komt en, dat is eigenlijk het belangrijkste, er in Utrecht en omstreken een groot en enthousiast muziekpubliek is.

Artistieke missie

De Nieuwe Philharmonie Utrecht is een orkest dat er nog niet was. Niet alleen niet in Utrecht maar ook niet in het Nederlandse muzikale landschap. We onderscheiden ons – nationaal én internationaal – door de keuze instrumentarium en repertoire. Wij sluiten ons hierbij graag aan bij de definitie van oude muziek die Nicolaus Harnoncourt hanteert: oude muziek is alle muziek van componisten die niet meer leven. In die zin zal het orkest zich dus gaan bezighouden met het uitvoeren van oude muziek uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Johannes Leertouwer vertelt graag meer over zijn bijzondere plannen met het orkest.

Lees Play on (pdf), het document met zijn terugblik én visie op de koers van het orkest. Video: “Een orkest dat er nog niet was” door Johannes Leertouwer

Doelstellingen van onze Stichting:

  • het bevorderen van de culturele infrastructuur in Utrecht en haar regio
  • het bevorderen van (professionele) muziekbeoefening in Utrecht en haar regio
  • het promoten van Utrecht en haar regio op cultureel gebied in Nederland
  • het bevorderen van de culturele diversiteit in Utrecht en haar regio
  • het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kunstenaars in Utrecht en haar regio
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Voorbeeld van concretisering van deze doelstellingen is dat de Stichting de drempel tot klassieke muziek verlaagt door uitvoeringen te verzorgen voor schoolkinderen in zwakkere wijken, op scholen muziekeducatie te geven, publiekelijk toegankelijke evenementen te organiseren in de wijken zelf en specifieke groepen, zoals asielzoekers en statushouders, uit te nodigen voor bijwoning van concerten.

Musici

De Nieuwe Philharmonie Utrecht heeft een vaste kern van musici om de kwaliteit van het orkest te waarborgen. Maar daarnaast maken we per project gebruik van de beste, internationaal beschikbare freelance musici. Zodoende kan de NPU altijd beschikken over de meeste gespecialiseerde musici die beschikbaar zijn voor het project.

Benieuwd naar onze komende concerten? >>