Sponsoren

Sponsoren zijn in deze tijd onontbeerlijk voor het culturele leven. Naast subsidies zijn er diverse bedrijven en particulieren bereid gevonden om ons te ondersteunen. Maar de Nieuwe Philharmonie laat het niet bij chic bedelen, we doen ook graag wat terug. Voor iedere sponsor leveren wij maatwerk. We overleggen graag een keer vrijblijvend over wensen en mogelijkheden. Zo’n gesprek begint met een mailtje naar zakelijk@nputrecht.nl

De Nieuwe Philharmonie Utrecht wordt op dit moment gesteund door: