5 Jaar Nationaal Allerzielen Concert

31 oktober Allerzielen Groningen      >>

2 november Allerzielen Amsterdam   >>

3 november Allerzielen Utrecht         >>

De afgelopen  jaren is het Nationaal Allerzielen Concert vast onderdeel van het jaarprogramma van de NPU. Bij deze feestdag herdenkt men de doden.  Sinds 2015 maakt Johannes Leertouwer elk jaar, in samenwerking met een dichter, een programma dat hiervoor ruimte maakt. Dit jaar vieren wij het lustrum: 5 jaar Allerzielen concerten door de Nieuwe Philharmonie Utrecht, een mijlpaal. Wilt u ook dit bijwonen? Er zijn Allerzielen concerten in Amsterdam, Utrecht en Groningen.


“O. let me weep, let me forever weep”
 Laat me huilen, laat me eeuwig huilen.


Verdriet vraagt om muziek, denkelijk al sinds het begin van de menselijke geschiedenis. Bij begrafenissen en herdenkingen, of als je gewoon thuis op de bank iemand heel erg zit te missen, dan wil je niet praten. Je wilt stilte…of muziek.
Muziek helpt het verdriet doorvoelen. En soms vind je troost als je verdriet van eeuwen geleden hoort: je bent niet de enige met verdriet.

Allerzielen is van origine een katholieke traditie. De gedenkdag voor alle gestorven kloosterbroeders werd in de tiende eeuw door abt Odilo van Cluny ingesteld. In de twaalfde eeuw werd deze dag door paus Johannes XIX algemeen ingevoerd als feestdag voor alle gelovige zielen.

Elk jaar organiseert de Nieuwe Philharmonie begin november het Nationaal Allerzielen Concert. Op Allerzielen herdenken we de mensen die we missen. Het is een waardevolle traditie die veel mensen ontroert en troost.

Dirigent Johannes Leertouwer stelde ook dit jaar een prachtig programma samen. Sommige muziek is bekend (“Dido’s lament, arguably the saddest piece of music ever written”), andere muziek hoort u misschien voor het eerst. Tussendoor leest dichter Ted van Lieshout voor uit eigen werk.
Kom alleen en ga in een hoekje zitten of kom samen en deel de pijn.

O, let me forever weep:
My eyes no more shall welcome sleep
I’ll hide me from the sight of day
And sigh my soul away
He’s gone, his loss deplore
And I shall never see him more


Programma 2019

Purcell o.a. O Solitude; Dido’s Lament; O let me ever, ever weep
Sances Stabat Mater
Marcello Lontananza Crudel
Merula Hor che tempo di dormire

Waar kunt u onze Allerzielen concerten meemaken?

Kies voor oktober en november 2019 uit de onderstaande uitvoeringen

31 oktober Allerzielen Groningen      >>

2 november Allerzielen Amsterdam   >>

3 november Allerzielen Utrecht         >>