sep 22

Beethoven’s symfonieën

Aanvang: 14:15

Einde: 16:00

Locatie: Theresiakerk Maastricht

Componist: Beethoven 5 & 6

Het premièreprogramma op 22 december 1808 van Beethovens Vijfde en Zesde Symfonie toont onloochenbaar de sterke relatie tussen beide symfonieën en hun verhouding tot het goddelijke. Beethoven werkte aan beide composities tegelijk en bracht ze op hetzelfde moment in première.

De overige werken op het programma van destijds, zoals delen uit zijn Mis in C, wijzen op een religieuze context.Raymond Knapp, musicoloog aan de Universiteit van California, publiceerde in 2000 A Tale of Two Symphonies: Converging Narratives of Divine Reconciliation in Beethoven’s Fifth and Sixth, waarin hij de samenhang tussen beide werken aantoont en daarmee vaststelt dat ze een gezamenlijk verhaal vertellen, namelijk dat van het noodlot van de mens door de wrekende God (in de Zesde Symfonie de Zondvloed) en de overwinning daarvan door verzoening met Hem.

Bestel hier u kaarten>>