Heden geen violen!

Zodra ik het Requiem van Fauré had gekozen als hoofdonderdeel van het programma voor Allerzielen 2015 met de Nieuwe Philharmonie Utrecht, wist ik dat het een bijzondere opgave zou worden om een passende eerste programmahelft samen te stellen. Namelijk: de zorgvuldig gereconstrueerde vroege versie van het werk heeft als meest opvallende kenmerk in de bezetting de afwezigheid van violen!

Muziek en troost: Requiem van Faure

Als student had ik het ongelofelijke voorrecht om een aantal seizoenen te mogen remplaceren in het – toen alleen in naam nog niet – Koninklijke Concertgebouw Orkest. Zo leerde ik van binnenuit de werking van dit excellente orkest kennen en kreeg ik ook de kans om heel veel fantastisch repertoire te spelen en uitzonderlijke dirigenten….

Een wild plan: Wagner en Wolven

Het is ruim anderhalf jaar geleden dat Charles Hens mij zijn ideeën uiteenzette over de muziektheaterproductie Wagner met Wolven. Charles vertelde me dat hij er van overtuigd was dat de onderwerpen die in Wagner’s Ring aan de orde komen, ook belangrijk zijn in het leven van de jonge mannen met wie hij de voorstelling wilde maken…

Tour de France met Musique de France: Parkconcert Zuilen

Het zal niemand verbazen dat we dit jaar een Frans programma brengen.
Utrecht maakt zich op voor “Le Grand Départ”, de start van de Tour de France in de stad. Wij maken ons op voor een mooi concert met werken van Bizet en Poulenc.
Al bij het eerste concert in het park viel ons op dat er veel kinderen waren die enthousiast

Allerzielen, Anne Vegter en Fauré?

In de trein naar Rotterdam, waar ik een ontmoeting heb met Dichter des Vaderlands Anne Vegter om te praten over het Nationaal Allerzielen Concert. Dit geven we in oktober en november met Anne en de NPU en bestaat uit gedichten en het Requiem van Fauré.

Van Bach naar Beethoven in één week

In mijn vorige stukje schreef ik over het feit dat de voorbereidingen voor de jaarlijkse uitvoeringen enerzijds pas op het laatste moment, namelijk drie dagen voor de eerste uitvoering, beginnen en anderzijds eigenlijk nooit ophouden, omdat de musici de muziek steeds met zich mee dragen.

Ook ik blijf vol van de muziek, die weliswaar in de kerk wegstierf, maar in mij nog dagelijks, en ook vaak ’s nachts….

High-potentials (voorheen “toptalent”)

Een tijdje geleden zat ik in Pauw en Witteman met de jonge pianist Aidan Mikdad. Naar aanleiding daarvan sprak ik met Kayan Bool van NOC-NSF over de begeleiding van talent.

Het werd een geanimeerd gesprek, waarin wij tot de ontdekking kwamen dat er nog veel meer.

Matthäus volgens Johannes

De afgelopen maanden heb ik gewerkt aan een bijzonder project: 68 filmpjes met een korte toelichting bij elk van de 68 delen van de Matthäus Passion. Ze worden straks uitgezonden door cultuurzender Brava. Het format van 2½ minuut bleek uiterst dwingend. Het heeft me geholpen om mijn gedachten te ordenen en duidelijke keuzes te maken. In de films gaat het om drie soorten van informatie.