Allerzielen, Anne Vegter en Fauré?

In de trein naar Rotterdam, waar ik een ontmoeting heb met dichter des vaderlands Anne Vegter om te praten over het Nationaal Allerzielen Concert, dat we dit jaar in oktober en november zullen geven met de NPU.

Allerzielen in Nederland

Allerzielen is van oudsher een katholiek feest ter herdenking van de doden. Ooit was ikAllerzielen concert NPU speelt Requiem van Faure in Mexico City op het Plaza de la Constitución toen het feest gevierd werd. Ik zal nooit vergeten hoe daar metershoge kleurrijke poppen van menselijke geraamtes werden opgericht om in de processie mee te lopen. De dood als groot heerser, maar ook als welkome gast onder de mensen.

Zover zal het in Nederland niet snel komen, maar een veranderende houding ten opzichte van het feest van Allerzielen is wel merkbaar. De belangstelling voor het feest groeit en waar het vroeger een tamelijk exclusief katholiek feest was, gebruiken nu mensen van allerlei gezindte Allerzielen om stil te staan bij de dood en bij de mensen die hen ontvallen zijn.

Iets voor het NPU?

Met de NPU zijn we steeds op zoek naar de momenten waarop er in de samenleving een natuurlijke behoefte aan muziek is. Uiteraard kun je tegenwerpen dat er altijd een natuurlijk behoefte aan muziek in de samenleving is, maar het valt niet te ontkennen dat concertbezoek voor de gemiddelde belangstellende of zelfs liefhebbende Nederlander vaak moeilijk in de agenda te passen is. Om die stap toch te zetten is vaak een extra prikkel nodig. Die prikkel kan voortkomen uit de behoefte tot bezinning of de behoefte om een ervaring te delen met anderen. Dat merken we in de weken voor Kerstmis en voor Pasen, wanneer wij elk jaar de Messiah (Kerst) en de Matthäus (Pasen) uitvoeren met de NPU.

Hoe klinken Vegter en Fauré samen?

Rond Allerzielen, dat altijd op 2 november valt, willen we nu een derde pijler in onze jaarprogrammering realiseren door jaarlijks een programma rond een geliefd requiem te brengen. In 2015 zal dat het requiem van Fauré zijn, in de reconstructie van een vroege versie door John Rutter. In de eerste helft van het programma klinkt Brahms; een afwisseling van instrumentale en vocale muziek.

Het leek ons een mooi idee als er enkele gedichten worden voorgedragen tussen die programmaonderdelen in de eerste helft van het programma en daarom zit ik nu in de trein naar Rotterdam. Anne Vegter heeft prachtige bondige gedichten geschreven over rouw en verlies. Gedichten die niet alleen het verdriet belichten maar waaruit ook kracht spreekt. Ik hoop op een inspirerende ontmoeting, met als resultaat een afspraak dat Anne Vegter als dichter des vaderlands, bij onze concerten in de stadsgehoorzaal in Leiden, de Nieuwe Kerk in Den Haag en in Tivoli/Vredenburg in Utrecht, komt voorlezen uit eigen werk.

requiem faure npu leertouwer 2015

1 reactie

  1. Frans van Genderen op zegt:

    Alweer bijna een jaar geleden dat we bij het Allerzielenconcert waren in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Een geweldig concert waarbij ik ook enorm geraakt werd door de gedichten van Anne Vegter waarvan we later van haar begrepen dat ze dit speciaal had geschreven voor deze gelegenheid.
    Weet iemand of dit is/wordt gepubliceerd?

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.